Documenten

Grafische rekenmachine

In de vierde klas van Havo, Atheneum en Gymnasium volgen bijna alle leerlingen het vak wiskunde. Voor dit vak is vanuit de eindexameneisen, het werken met een grafische rekenmachine verplicht. Klik hier voor meer informatie en op welke manier je deze rekenmachine voordelig kunt bestellen.

Online-toetsprotocol onderbouw

Het online-toetsprotocol voor de onderbouw vind je hier.

Algemeen

Proefwerkrooster bovenbouw

Bevorderingsnormen

Klik hier voor de bevorderingsnormen .

PTA- en Examenreglementen 

 
 
 
 
 
 
 
 

PTA-roosters en andere informatie wordt verstrekt via de mail.

Instructieboekjes en syllabi

PWS-handleiding voor leerlingen 22-23

Klik hier voor de PWS-handleiding.