Young Solar team zoekt PR man/vrouw!

Sinds dit jaar doet het Drachtster Lyceum mee aan de Young Solar Challenge en het team is bijna compleet! Ga jij later pr en communicatie studeren of kun je goed vloggen of designen? Denk je dat dit wat voor jou is? Zit je in havo 4 of vwo 4/5 en ben je bereid om af en toe een kleine vlog te maken? Dan zoeken wij jou! Als je je wil opgeven als laatste lid van ons team, dan kun je mailen naar solarteam.drachtsterlyceum@gmail.com. Wil je meer informatie? Spreek dan een van de teamleden van het Young Solar team aan!

Carmen Koerhuis V5B, Jelmer Hoekstra V5A, Thomas de Meer H3B, Rens Siersema V5B, Thijs van der Burg V4A, Eldrid Weening V4C en Douwe Boersma V5B

Kangoeroe-wedstrijd

Op donderdag 19 maart is de kangoeroe-wedstrijd. Dit is tijdens de PTA-3 periode. Bij deze wedstrijd moet je in 75 minuten zoveel mogelijk wiskundige vragen/puzzeltjes oplossen. 

De leerlingen met de hoogste scores krijgen een prijs. Je kunt ook als duo meedoen, maar dan maak je geen kans op een prijs. Iedereen die meedoet krijgt een klein cadeautje en certificaat. 

We beginnen om 13:20 uur. Als je op dat moment een andere les hebt, hoef je daar niet naar toe. Maar let op: opgeven = verplicht meedoen. Als je er niet bent, word je als ‘ongeoorloofd absent’ geregistreerd. Voor meer informatie: kijk op de website van de wedstrijd: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ of vraag je wiskundedocent.

Opgeven kan tot en met 19 februari via onderstaande deze link.

Write for rights

Morgen kan er geschreven worden voor de actie Write for Rights van Amnesty. Er zal in de lessen brieven en kaarten worden geschreven voor 10 jongeren die groot onrecht aangedaan is. Ook kan je zelf bijvoorbeeld in de pauze of als je een tussenuur hebt zelf of met een groepje in de mediatheek schrijven. Daar hangen ook de posters van de jongeren waar je je voor kunt inzetten.

Mededeling over vrijdag 19 december

Voor klas 1 en 2 zijn er activiteiten. Voor klas 3 tot en met 6 geldt dat er volgens het normale rooster wordt lesgegeven. We vragen iedereen om na afloop van de lessen direct de school te verlaten omdat we om 16.00 u de deuren willen sluiten. 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en mooie feestdagen!

enquête: smartphonegebruik

Hallo, wij zijn Marinda Slomp, Charlotte Westrup, Mare Leegte en Hiske Oosterhof. Wij studeren Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. We doen voor onze studie onderzoek naar smartphonegebruik in de bovenbouw op de middelbare scholen. In ons onderzoek doelen wij op het eigen gebruik van de smartphone in de les, dus de momenten dat de telefoon gebruikt wordt in het belang van de les, tellen niet mee. We waarderen het enorm als je onze enquête in wilt vullen. De gegevens blijven anoniem.

Indeling “huiswerk/leesuren” leerlingen klas 2 en 3 op vrijdag 13 december

Leerlingen die niet naar de toneelvoorstelling gaan worden in onderstaande lokalen verwacht.
Leerling: boeken/schriften, huiswerk, leesboek en dergelijke meenemen om zelf te kunnen werken.

lokaal toezicht toezicht
klassen uur 1 uur 2
G2a, A2b, A2c, A2d D07 Jma Jhk
H2a, H2b E04 Rol Rol
H2c D12 Ksr Ksr
H2d, H2e D13 Klm Cmm
A3b, A3c, A3d, H3d D06 Elz Gnd
G3a, H3a, H3b, H3c E03 Alb Vdv