Waarom voortgangstoetsen?

Geen paniek. Er komt géén toetsweek zoals we die gewend zijn. De woordkeus was misschien niet zo handig vorige week. Toetsen-zonder-cijfer om te kijken hoe je ervoor staat, die zijn er wel. Eén per dag, soms twee. Dat alles in de periode vanaf 9 april tot aan de meivakantie. 

Voortgangstoetsen zijn bedoeld voor jezelf, voor je ouders en voor je docenten. Zodat jij en wij straks, bij de rapportvergadering, een beeld hebben van wat je weet en kunt. Geen toetsen over ingewikkelde nieuwe stof. Je hebt immers niet normaal les. Wel willen we bekijken of je klaar bent voor de leerstof van volgend schooljaar, of dat er misschien nog wat ontbreekt. Je krijgt voor de toetsen tot aan de meivakantie dan ook geen cijfer. Alleen een beoordeling in de vorm van de letters O, V of G (onvoldoende, voldoende of goed). Wie een O haalt, moet de toets (of een deel ervan) over dat onderwerp later nog een keer maken. Cijfers zijn voorlopig niet zo interessant. Wel of je kunt wat je moet kunnen voor volgend schooljaar. Wat je moet leren voor elke toets, vind je in Magister onder ‘Afspraak’. 

En ja, we hebben ook op Goede Vrijdag 10 april toetsen gepland (maar geen lessen). De eindexamenkandidaten hebben op die dag ook PTA’s. Waarom? Omdat we die tijd goed kunnen gebruiken. Om het aantal voortgangstoetsen en PTA’s voor de meivakantie goed te verdelen, hebben we Goede Vrijdag opgeofferd. Daarom is er maar één toets per dag; er zijn alleen twee toetsen op een dag als er die dag geen lessen zijn (vrijdag 10 april en dinsdag 21 april. In het schema is rekening gehouden met de clusterindelingen: twee toetsen in de bovenbouw betekent dan één toets voor jou). Een tekort aan vrije tijd zal dat hopelijk voor niemand opleveren; op maandag 16 en dinsdag 17 maart, in de eerste week dat de school gesloten was, zijn tenslotte noodgedwongen ook alle lessen vervallen. Bovendien hebben we ervoor gekozen tot 6 april geen toetsen af te nemen.

De schoolleiding hoopt, samen met de andere locaties van Singelland, deze week vast te stellen hoe we beslissen over de bevorderingen aan het eind van dit schooljaar. Die procedure zal dit jaar anders verlopen dan normaal. We willen als docenten weten wat je vorderingen zijn, vandaar de voortgangstoetsen. Vast staat ook, dat je aanwezigheid bij de online-contactmomenten en het op tijd inleveren van opdrachten/huiswerk positief meewegen bij de rapportvergaderingen. 

Bij dat alles hopen we natuurlijk dat je óók tijd maakt voor beweging en buitenlucht, voor je naasten, vrienden en klasgenoten. Wees er voor elkaar, ook op afstand. En blijf gezond!

schema online lesweek 4

MET TOETSEN ZONDER CIJFER OM TE KIJKEN HOE JE ERVOOR STAAT

Hieronder staat alleen het schema van donderdag 9 april en vrijdag 10 april. Het schema van de rest van de toetsen zonder cijfer om te kijken hoe je er voor staat volgt later.

wijze van Contact houden

Hallo leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
 
We zitten met z’n allen in een uitzonderlijke en onwerkelijke situatie. Uiteraard hopen we dat iedereen nog gezond is en wat routine in de school/werkdagen kan krijgen. 

Het is van groot belang dat we contact met elkaar blijven houden en heel erg belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk bezig is met schoolwerk. We zitten in elk geval tot 6 april thuis, maar het kan ook zomaar nog langer duren. Omdat we op dit moment niet weten hoe lang het gaat duren voordat jullie weer naar school kunnen, zijn wij aan het nadenken op welke manieren we jullie voortgang kunnen bijhouden en toetsen. Zodra er meer bekend is, horen jullie hier meer over.

Velen van jullie zijn al ontzettend goed bezig met school. We zien dat jullie je huiswerk maken en de docenten online treffen via Google Meet of anders. Er wordt door veel van jullie thuis al hard gewerkt voor school. Alles wat er momenteel gebeurd is voor iedereen nieuw. We houden het volgende aan:

  • Magister is je agenda
  • Google Classroom is een (aanvulling op) tekst- en werkboek / werkomgeving
  • Google Meet is de vervanging voor face tot face in klaslokaal

Wanneer docenten jullie uitnodigen via de Google agenda voor een Google Meet of op een andere manier contact met jullie willen hebben dan is  dit verplicht. Deze verplichte momenten zijn er zodat we jullie voortgang goed kunnen blijven volgen en kunnen helpen waar nodig. Mocht je niet aanwezig zijn dan noteren we dat in Magister en zal je mentor contact met je opnemen. Ook van het niet maken/inleveren van (huis)werk maken we een notitie in Magister. 

De digitale omgeving is een wereld die niet gaat slapen en nooit stopt. Mail, Google-omgeving en Signal. We kunnen dus constant doorwerken wanneer we dat zouden willen. We vragen jullie en onze medewerkers om op zichzelf te passen. Aan collega’s en jullie vragen we nu om online aanwezig te zijn voor elkaar tijdens jullie lesuren en onze schooltijden. Na schooltijd is er tijd voor jullie om je huiswerk zelfstandig verder te maken en zo kunnen onze collega’s buiten hun lessen om de tijd gebruiken om de lessen voor te bereiden en het gemaakte werk na te kijken. We willen jullie vragen om daar rekening mee te houden. Een  mailtje ’s avonds om 20.00 uur sturen is geen enkel probleem, maar een antwoord kan wat langer op zich wachten.

Wanneer je vragen hebt of tegen zaken aanloopt waardoor het thuis niet lukt, deel dit met je mentor. Ook succesmomenten mag je delen!

Met vriendelijke groet, 
Audrie Nieborg, Koos Beljon, Sigrid Japenga, Stephan Göbel en Teuny Bosma

Update donderdag 19 maart

Bedankt!

Namens alle medewerkers van het Drachtster Lyceum willen we jullie bedanken voor jullie betrokkenheid, flexibiliteit en begrip!

Onderwijs op afstand gestart

Woensdag 18 maart is het ‘onderwijs op afstand’ van start gegaan. We hebben alle leerlingen deze brief gestuurd. Veel succes allemaal!

Schoolexamens via de Google omgeving

OSG Singelland heeft ervoor gekozen de examenkandidaten NIET naar school te laten komen. Alle schriftelijke schoolexamens worden via Google Classroom afgenomen en alle mondelinge schoolexamens via Google Meet. Onze examenleerlingen en ouders zijn per mail op de hoogte gebracht. 

Beperkte bereikbaarheid school

Vanaf morgen (vrijdag 19 maart) is de school beperkt bereikbaar. We zijn telefonisch alleen nog van 08.30 tot 12.00 uur bereikbaar. Mocht u buiten deze tijd contact willen hebben dan kan dat uiteraard per mail. 

Overzicht van activiteiten die niet doorgaan

Maart 2020

17 maart spreekuuravond
17 maart Ouderbetrokkenheid pilot
17 maart IJssel excursie (aardrijkskunde)
18-20 maart Trier excursie
18 maart Topklas excursie Amsterdam
19 maart Kangoeroe wedstrijd
19 maart Excursie Fries
21 maart Mondelingen Delf scolaire hier op school
24 maart IJssel excursie
26 maart Excursie gym 1 en 2 Nijmegen
27 maart BAF en spelletjesavond

April 2020

1 april College carrousel V4
2 april Girlsday Philips
9 april Hanze experience
9 april Voorronde Veldloop Olympic Moves
15 april Hanzexperience; lessen h4 vervallen na 11.10
16 april Laatste Schooldag (LSD)
16 april Voorronde Olympic Moves softbal
20-24 april Werkweken h4/v5
23 april Stagedagen 3e klassen
24 april Stagedagen 3e klassen

Mei 2020

11, 12 & 13 mei Fietsexcursie ak 2e klassen
12 & 13 mei Excursie Lauwersoog klas 2
13 mei Taaldorp Duits
14 mei Taaldorp Engels
15 mei Taaldorp Frans
18 mei Taaldorp Frysk
18, 19 en 20 mei Fietsexcursie klas 2