Opgave PWS-groepjes havo 5

Beste havo 5 examenleerling,

Vandaag zijn jullie gestart met jullie profielwerkstuk. Vul dit formulier pas in na goed overleg met 1 of meer vakdocenten. We ontvangen dit ingevulde formulier graag per groepje, vandaag vóór 14.00u.
Bedankt! Michelle Mollema en Marja Bosveld

Opgave PWS-groepjes vwo 6

Beste vwo 6 examenleerling,

Vandaag zijn jullie gestart met jullie profielwerkstuk. Vul dit formulier pas in na goed overleg met 1 of meer vakdocenten. We ontvangen dit ingevulde formulier graag per groepje, vandaag vóór 14.00u.
Bedankt! Michelle Mollema en Marja Bosveld

ONZE SCHOOL VERBETEREN? WORD LID VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD!

Hallo allemaal, beste leerlingen,
We hebben goed nieuws, de medezeggenschapsraad zoekt nog twee leerlingen! Lijkt het je leuk om mee te beslissen over de toekomst van de school of ben je overtuigd dat je met jouw ideeën de school op alle vlakken kan verbeteren?
Meld je dan nu aan door een motivatie op te sturen naar mrdrl@singelland.nl, vergeet daarbij niet je naam, klas en je leeftijd te vermelden!
Je hebt tot eind september de tijd om je aan te melden en wie weet word jij wel onze nieuwe medezeggenschapraadslid!
Voor informatie kun je ook Thomas en Sander de Wal of Jelle Douma vragen als ervaringsdeskundigen. Zij hebben de afgelopen jaren een zeer waardevolle bijdrage geleverd als leden van de MR.
(In de MR zitten 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen.)

TELEFOONBELEID

Beste leerlingen,
Zie ook je schoolmail voor een opfrisser van de afspraken die op school gelden met betrekking tot de mobiele telefoon. Er wordt vanaf lesdag 1 weer strikt gehandhaafd! Let op dat de ophaaltijd van een ingeleverde telefoon is verschoven in verband met de nieuwe lestijden en roosters: dat is nu  16:15 uur.

De korte samenvatting: 
* een (zichtbare) telefoon is niet toegestaan in de lokalen, en in alle gangen waar lokalen aan grenzen (dus A,B,C,D, E vleugel)
* de telefoon mag wel gebruikt worden in de  hal bij de balie, kantine en de centrale gangen  op de begane grond en eerste verdieping

Woensdag 6 september: PWS-startdag

V6 start om 9:20u in de mediatheek. 
H5 start om 10:30u in de mediatheek.

Jullie halen eerst je boeken op (zie schoolbord voor de tijd) en zijn dan vanaf bovenstaande tijd in de mediatheek. Daar vertellen we jullie hoe de rest van de dag er uit ziet. Jullie zijn tussen 13:00u en 14:00u klaar. Neem je chromebook mee! Ook als je al een PWS gemaakt hebt, verwachten we je morgenochtend. 

Marja Bosveld en Michelle Mollema (PWS-coördinatoren)