PWS-middag

Beste examenleerlingen,
Donderdagmiddag is de laatste PWS-middag vóór de vakantie. Op deze middag staan ook enkele keuzelessen gepland. Deze lessen gaan wel gewoon door, tenzij je een (buitenschoolse) verplichting hebt voor je PWS. Geef dat dan even door aan mevr. Bosveld. Denk eraan dat 15 oktober de eerste versie van jullie PWS moet worden ingeleverd bij jullie begeleider.
Heel veel succes!
Michelle Mollema en Marja Bosveld