Woensdags het 5e uur ‘activiteit’

In jullie roosters staat elke woensdag het 5e uur ‘activiteit’ met BMM (Bosman). Dit uur kunnen jullie tot aan de herfstvakantie gebruiken om huiswerk te maken of afspraken te maken met docenten of andere leerlingen als je groepswerk hebt. Na de herfstvakantie starten in dit uur de hulplessen voor de onderbouw. Deze hulplessen worden door bovenbouw leerlingen gegeven.