Woensdag: vakkeuzelessen aan klas H/V3, H/V4 en V5

Morgen beginnen de woensdag-vakkeuzelessen. Engels en scheikunde starten in de mediatheek. Over de start en het lokaal van de andere vakken hebben de ingeschreven leerlingen een mail ontvangen. Zo niet, meld je dan even in de mediatheek.
Heeft je mentor je opgegeven voor een vakkeuzeles, zorg dan dat je er bent:
8e uur vanaf 15.00
9e uur vanaf 15.45
Veel succes met de vakkeuzelessen!
Marja Bosveld