Woensdag 21 september: PWS-werkmiddag!

Bericht voor examenleerlingen. Van 12:15 tot minimaal 15:00u werken jullie met je groepje op school aan jullie PWS. Een van de lesuren hebben jullie een verplichte workshop van studenten. De indeling hiervan is op basis van jullie vak. De rest van de middag gebruik je om aan het PWS te werken. Vergeet dus niet je opgeladen chromebook mee te nemen. Ook wordt van jullie verwacht dat je vooraf of tijdens deze middag goede afspraken met je begeleider maakt, zodat jullie weten wat je vrijdag moet inleveren. Vrijdag moet immers het PWS-werkplan bij de begeleider worden ingeleverd (zie ook de PWS-handleiding).