Update Onderwijs-op-afstand tot en met 15 januari

Woensdag 16 en donderdag 17:

Lessen voor eindexamenklassen gaan door volgens rooster.

Overige klassen:

 • Vanaf woensdag 16 december zijn er deze week geen lessen (ook niet online).
 • Toetsen kunnen wel digitaal afgenomen worden als die al gepland stonden.
 • Houd Magister in de gaten om te zien welke toets komt te vervallen

Na de kerstvakantie, 4 t/m 15 januari: 

Examenklassen

 • de lessen gaan op school door zoals gewoonlijk, dus op woensdag 16 en donderdag 17 december, op maandag 4 en dinsdag 5 januari gaan de examenklassen gewoon naar hun lessen op school.
 • PTA2-examens gaan door, eveneens op school.

Voorexamenklassen

 • krijgen geen les fysiek op school, alleen online. 
 • alle PTA-onderdelen gaan wél fysiek door op school (bijvoorbeeld practica van natuurkunde, BSM, Grieks, Latijn, maatschappijleer (H4 en V4), wiskunde D voor V5-leerlingen).

Lessen voor de overige klassen:

 • We gebruiken voor de online-lessen het gewone rooster
 • De online-lessen duren dus 50 minuten, waarvan maximaal 35 minuten digitaal. De overige tijd kan je gebruiken voor huiswerk maken individueel of pauze.
 • Meet-codes per les worden aangemaakt
 • Alle lessen worden gegeven.

Coronasteunlessen en huiswerkklas

 • Coronasteunlessen gaan online gewoon door (behalve voor de eindexamenklassen: die hebben steunlessen op school)
 • Ook de huiswerkklas gaat gewoon door (met online toezicht)

Organisatie online-lessen:

 • Magister is leidend: vanuit Magister word je eventueel doorverwezen naar bijvoorbeeld Classroom of Learnbeat.
 • Tijdens online lessen word je aanwezigheid genoteerd. Camera aan, geluid uit.
 • Je bent online zoals je normaal ook in de klas zit: aan een tafel of bureau, met je schoolspullen voor je.