Update informatie

Hierbij een update met voor nu belangrijke informatie:

  • hier het schema voor het ophalen van je leermiddelen. Met leermiddelen wordt bedoeld alle zaken die je nodig hebt om thuis voor school aan het werk te kunnen. Dus als je nog boeken, schriften of je device in het kluisje hebt kun je die ophalen. Alle andere zaken zoals bijvoorbeeld gymspullen en proefwerkblokken hoeven er niet uit te worden gehaald.
  • Het is de bedoeling dat je op dat moment je hele kluisje leeghaalt en zodra die leeg is dien je de school weer te verlaten en naar huis te gaan. Niet blijven hangen. Kom op het in het schema aangegeven tijdstip en niet op een ander moment
  • we streven naar het continueren van het leerproces waarbij de hoogste prioritering bij de examenklassen ligt. De komende dagen werken we aan een stappenplan om digitaal afstandsonderwijs mogelijk te maken;
  • over verdere ontwikkelingen worden jullie op de hoogte gehouden per mail, Magister en schoolbord.info. We adviseren je om dat regelmatig even te controleren; 
  • zouden jullie via jullie groepsapps willen delen dat we dit bericht verstuurd hebben;
  • voor vragen kunnen alle leerlingen en ouders/verzorgers van de brugklas en klas 2 terecht bij dhr. S. Gobel (s.gobel@singelland.nl), havo 3 t/m havo 5 bij mevr. S. Japenga (s.japenga@singelland.nl) en vwo 3 t/m vwo 6 en Matrix Lyceum bij mevr. T. Bosma (t.bosma@singelland.nl).