Tijdschema inleveren schoolboeken, mediatheekboeken en kluissleutel voor: Tijdvak 1 examenklassen

Volgende week moeten de examenleerlingen (alleen tijdvak 1) hun schoolboeken, mediatheekboeken en kluissleutel inleveren. Kijk goed in dit schema waar en wanneer je wordt verwacht.