Singelland Family Run 2021 uitgesteld

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet tijdens de persconferentie een flink aantal maatregelen bekend gemaakt om de forse stijging van het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. Maatregelen waar we allemaal op een bepaalde manier mee te maken zullen krijgen en die ten minste drie weken zullen duren. Hoewel de situatie voor vo-scholen ongewijzigd blijft nemen de zorgen ook op onze scholen toe, onder het personeel, de leerlingen en hun ouders. Zorgen over veiligheid, maar ook zorgen over het soms hoge verzuim van zowel leerlingen als personeel. Het ministerie adviseert activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven en activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs te annuleren of op een alternatieve manier (online) te organiseren. Ook adviseert het ministerie de 1,5 meter afstand waar dat kan.
Op basis van bovenstaande gegevens hebben de scholen van OSG Singelland helaas moeten besluiten de Singelland Family Run te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Heel erg jammer, maar nodig om de organisatie goed en veilig te laten verlopen en optimaal te kunnen genieten als deelnemer én als toeschouwer van dit mooie sportieve evenement.