Schooljaar afronden

Alle leerlingen die nog opdrachten moeten inleveren moeten dit deze week (dus uiterlijk vrijdag 26 juni) doen. Wanneer zaken niet afgerond of ingeleverd zijn, word je nog niet bevorderd.