PWS H5 en V6

Dinsdag 1 september is de eerste PWS-werkmiddag. Ieder groepje wordt per mail uitgenodigd door de PWS-begeleider, dus zorg dat je op het juiste tijdstip op de juiste plaats bent. Met jullie begeleider bespreken jullie het werkplan (definitief plan op 7 september inleveren). Zorg dat je een goed opgeladen chromebook mee hebt om te kunnen werken (bijvoorbeeld in de mediatheek). 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij mevr. Mollema of Bosveld.