MINI PWS-enquêtes

Het kopen van gesponsorde merken
Hallo wij zijn Ilse, Iris, Pascal en Esmeralda, zou je onze enquête over het kopen van gesponsorde merken willen invullen? Alvast bedankt.

Invloed genderverschillen op sportkeuze
Zou je onze enquête in willen invullen? Het doel is om onze hoofdvraag ¨hoe worden jongens en meisjes beïnvloed in hun sportkeuze door genderverschillen?¨ te beantwoorden. Alvast bedankt, Bas , Anne , Romy , Amarins en Sanne.

Kinesiologie-tape tegen pijn bij het sporten
Wij doen onderzoek voor gym en daarbij hebben we jou nodig! Zou je onze enquête willen invullen? Alvast bedankt! Berber , Marenne , Marianne en Jente uit V4c.

Videoscheidsrechter
Voetballiefhebbers onder ons opgelet! Voor ons mini PWS hebben wij een enquête gemaakt over de VAR (de videoscheidsrechter). We zouden het erg fijn vinden als jullie deze vragen willen beantwoorden, kost vijf minuutjes en het helpt ons ook weer vooruit. Alvast bedankt! Femke, Luna, Bjorn en Ilse uit V4c.

klimaatmars donderdag 7 februari

Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord en verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waar je deel van uitmaakt, vinden we op Singelland heel belangrijk. Dit tot uitdrukking brengen, sluit aan bij de ideeën van onze school en ons onderwijsprogramma. De schoolleiding heeft daarom besloten toestemming te geven voor afwezigheid bij de lessen aan leerlingen die deel willen nemen aan de aangekondigde klimaatmars.

Leerlingen die deel willen nemen aan de klimaatmars doen dat met toestemming van hun ouders en van de school maar onder verantwoordelijkheid van hun ouders. De school geeft alleen toestemming als ouders de afwezigheid van hun zoon of dochter – en daarmee toestemming voor die afwezigheid – uiterlijk woensdag 6 februari a.s. schriftelijk of digitaal melden bij de schoolleiding en de leerlingen nadien kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de klimaatmars.    

Voor de goede orde, scholieren hebben geen stakingsrecht. Dat is voorbehouden aan werknemers in loondienst. Scholieren hebben leerplicht. Zij zijn tot hun achttiende verplicht naar school te gaan of in het bezit van een havo/vwo diploma te zijn. Scholieren die ongeoorloofd afwezig zijn van school, bijvoorbeeld omdat ze demonstreren, spijbelen. De school is verplicht om ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van 4 aaneengesloten lesweken te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt hoe ernstig het is en kan in het uiterste geval sancties opleggen. Als een leerling één dag in bovengenoemde periode spijbelt om te demonstreren, is de school dus niet verplicht dat te melden.  

Schoolleiding OSG Singelland

Kangoeroe-wedstrijd

Op donderdag 21 maart is de kangoeroe-wedstrijd. Dit is tijdens de PTA-3 periode. Bij deze wedstrijd moet je in 75 minuten zoveel mogelijk wiskundige vragen/puzzeltjes oplossen.
De leerlingen met de hoogste scores krijgen een prijs. Je kunt ook als duo meedoen, maar dan maak je geen kans op een prijs. Iedereen die meedoet krijgt een klein cadeautje en certificaat. We beginnen om 13:20 uur. Als je op dat moment een andere les hebt, hoef je daar niet naar toe. Maar let op: opgeven = verplicht meedoen. Als je er niet bent, wordt je als ‘ongeoorloofd absent’ geregistreerd. Voor meer informatie: kijk op de website van de wedstrijd: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ of vraag je wiskundedocent.
Leerlingen uit havo 4 en VWO 4 hebben op hetzelfde moment een toets van maatschappijleer. Jullie kunnen wel meedoen door later aan te schuiven (en natuurlijk langer door te werken).
Opgeven kan tot en met 11 februari via deze link.

Horecaprijzen

Per maandag 4 februari zullen de nieuwe tarieven van kracht worden bij de horeca-afdeling en bij de automaten. De geplande verhoging is gedaan in verband met de verhoogde inkooptarieven en de jaarlijkse indexering. De nieuwe tarieven zijn afgerond vastgesteld.

Hand-out thema-avond havo 4

Afgelopen dinsdagavond 22 januari was er een thema-avond voor alle ouders van havo 4. Mochten er ouders door het slechte weer niet zijn geweest dan kan er bij de decaan een hand-out worden opgehaald van de getoonde PowerPoint presentatie. Eventuele vragen n.a.v. de PowerPoint kunnen alsnog aan de decaan gesteld of gemaild worden.

Mini-PWS-ENQUÊTE: Invloed VAR

Hallo, voor S&B moeten wij een mini-pws maken. Wij hebben hiervoor een aantal vragen voor jullie. Het zou fijn zijn als jullie deze zouden willen beantwoorden. Klik hier voor de enquête. Alvast bedankt! Luna, Femke, Ilse en Bjorn uit V4C