PWS

Morgen staat de dag in H5 en V6 volledig in het teken van het profielwerkstuk (PWS). Via deze link zie je het programma van morgen. Het lijkt ons goed om vooraf te melden dat het PWS dit jaar:
– gemaakt wordt in een groep van drie leerlingen,
– begeleid wordt door 1 docent en
– dat het onderwerp past bij een vak uit je totale examenpakket (het hoeft dus niet verplicht een profielvak te zijn).

Het is goed om daar vandaag al over na te gaan denken: wie in de groep, welk onderwerp, welk vak. Via deze link kom je bij de lijst met examen-docenten en de/het betreffende vak(ken) per docent. Morgen maak je dan een goede start met het PWS. Morgen na de startbijeenkomst van 10.20 uur ontvang je nog een mail met meer specifieke informatie over het maken van een PWS.

Aardrijkskunde wedstrijd

Op de valreep : nog een soort van mini-huiswerkachtige opdracht voor de zomervakantie die niet verplicht is, maar waarmee wij jullie wel willen uitdagen. De sectie aardrijkskunde heeft voor deze zomer twee wedstrijden uitgezet!

1) De leerlingen met de mooiste aardrijkskundige vakantiefoto ontvangen een prijs.
2) De leerling met de meest bijzondere steen of mineraal ontvangt een prijs.

Verbouwing

Als straks de deuren van onze school dicht gaan voor een heerlijke zomervakantie, staan de medewerkers van het bouwbedrijf startklaar om werkzaamheden aan ons gebouw te verrichten. In deze brief staat uitleg over welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat de aanleiding daarvoor is en welke tijdelijke veranderingen er toegepast moeten worden om de verbouwing uit te voeren.