Indeling oriëntatiemiddag

De indeling van de oriëntatiemiddag voor toekomstige brugklassers wordt vandaag, maandag 11 februari, naar de basisscholen verstuurd. Het programma voor de leerlingen van de scholen uit Drachten begint om 13.00 uur.
Het programma voor de leerlingen van de scholen buiten Drachten begint om 14.00 uur.

Uitnodiging: uitreiking PWS prijs & Cambridge certificaten

Dinsdag 26 februari om 15.15 uur zullen in de ruimte achter de glazen wand in het atrium de prijzen voor de beste PWS werkstukken worden uitgereikt voor de profielen EM/CM en NG/NT, alsmede de certificaten voor het Cambridge examen dat onze pilotgroep heeft afgelegd.

Voorafgaand aan de uitreiking zal elk winnend profielwerkstuk door de makers kort worden gepresenteerd.

Na afloop vieren wij de prijzen en het feit dat iedereen die het examen heeft afgelegd het ook gehaald heeft met ‘a cup of tea and an English treat‘.

Wij nodigen iedereen van harte uit om de uitreiking bij te wonen.

leerlingen die meedoen aan feestelijke jubileumactiviteit

De volgende leerlingen zijn uitgekozen om op maandag 25-02-19 mee te doen aan een korte feestelijke activiteit en zo  het 100-jarig bestaan van het Drachtster Lyceum te vieren.

Mats de Nijs (B1A), Tjalling Kaastra (H2B), Kars Houwing (A2D), Kyara Broos (H3D), Danique Wiegersma (A3C), Sammy Shefa Idris (H4D), Dionne v.d. Ploeg (V4B), Hedwig de Jong (H5B), Stijn Gjaltema (V5B) en Savannah Steenbergen (V6C).

Morgen, 12-02-19, in C14 om 10.05 volgt verdere uitleg. We verwachten je dan daar. Tot dan!

Van Stempvoort en Bergema, leden van de jubileumcommissie

MINI PWS-enquêtes

Het kopen van gesponsorde merken
Hallo wij zijn Ilse, Iris, Pascal en Esmeralda, zou je onze enquête over het kopen van gesponsorde merken willen invullen? Alvast bedankt.

Invloed genderverschillen op sportkeuze
Zou je onze enquête in willen invullen? Het doel is om onze hoofdvraag ¨hoe worden jongens en meisjes beïnvloed in hun sportkeuze door genderverschillen?¨ te beantwoorden. Alvast bedankt, Bas , Anne , Romy , Amarins en Sanne.

Kinesiologie-tape tegen pijn bij het sporten
Wij doen onderzoek voor gym en daarbij hebben we jou nodig! Zou je onze enquête willen invullen? Alvast bedankt! Berber , Marenne , Marianne en Jente uit V4c.

Videoscheidsrechter
Voetballiefhebbers onder ons opgelet! Voor ons mini PWS hebben wij een enquête gemaakt over de VAR (de videoscheidsrechter). We zouden het erg fijn vinden als jullie deze vragen willen beantwoorden, kost vijf minuutjes en het helpt ons ook weer vooruit. Alvast bedankt! Femke, Luna, Bjorn en Ilse uit V4c.

klimaatmars donderdag 7 februari

Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord en verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waar je deel van uitmaakt, vinden we op Singelland heel belangrijk. Dit tot uitdrukking brengen, sluit aan bij de ideeën van onze school en ons onderwijsprogramma. De schoolleiding heeft daarom besloten toestemming te geven voor afwezigheid bij de lessen aan leerlingen die deel willen nemen aan de aangekondigde klimaatmars.

Leerlingen die deel willen nemen aan de klimaatmars doen dat met toestemming van hun ouders en van de school maar onder verantwoordelijkheid van hun ouders. De school geeft alleen toestemming als ouders de afwezigheid van hun zoon of dochter – en daarmee toestemming voor die afwezigheid – uiterlijk woensdag 6 februari a.s. schriftelijk of digitaal melden bij de schoolleiding en de leerlingen nadien kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de klimaatmars.    

Voor de goede orde, scholieren hebben geen stakingsrecht. Dat is voorbehouden aan werknemers in loondienst. Scholieren hebben leerplicht. Zij zijn tot hun achttiende verplicht naar school te gaan of in het bezit van een havo/vwo diploma te zijn. Scholieren die ongeoorloofd afwezig zijn van school, bijvoorbeeld omdat ze demonstreren, spijbelen. De school is verplicht om ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van 4 aaneengesloten lesweken te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt hoe ernstig het is en kan in het uiterste geval sancties opleggen. Als een leerling één dag in bovengenoemde periode spijbelt om te demonstreren, is de school dus niet verplicht dat te melden.  

Schoolleiding OSG Singelland

Kangoeroe-wedstrijd

Op donderdag 21 maart is de kangoeroe-wedstrijd. Dit is tijdens de PTA-3 periode. Bij deze wedstrijd moet je in 75 minuten zoveel mogelijk wiskundige vragen/puzzeltjes oplossen.
De leerlingen met de hoogste scores krijgen een prijs. Je kunt ook als duo meedoen, maar dan maak je geen kans op een prijs. Iedereen die meedoet krijgt een klein cadeautje en certificaat. We beginnen om 13:20 uur. Als je op dat moment een andere les hebt, hoef je daar niet naar toe. Maar let op: opgeven = verplicht meedoen. Als je er niet bent, wordt je als ‘ongeoorloofd absent’ geregistreerd. Voor meer informatie: kijk op de website van de wedstrijd: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ of vraag je wiskundedocent.
Leerlingen uit havo 4 en VWO 4 hebben op hetzelfde moment een toets van maatschappijleer. Jullie kunnen wel meedoen door later aan te schuiven (en natuurlijk langer door te werken).
Opgeven kan tot en met 11 februari via deze link.