Optreden tijdens Summer Holiday Vibes? Geef je nu op!

Op woensdag 12 juni van 12.00 tot 13.00 uur wordt voor de derde keer ons eigen mini-festival Summer Holiday Vibes georganiseerd op het plein bij de hoofdingang van de school.

Leerlingen die zingen, een instrument bespelen, in een bandje spelen of een ander artistiek talent willen etaleren kunnen zich tot en met 10 juni opgeven bij dhr. Noordenbos via b.noordenbos@singelland.nl. Máár let op, er zijn een beperkt aantal plaatsen dus geef je snel op. Vol is vol!

Alle andere leerlingen die van muziek en gezelligheid houden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen kijken.

Herstructurering Torenstraat: andere aanrijroutes naar school

Gemeente Smallingerland is bezig met de herstructurering van de Torenstraat. In dit gedeelte zit de “rare kruising”. Er wordt door allerlei partijen gesproken over hoe de verkeersveiligheid optimaal te maken. Ons is gevraagd te wijzen op andere aanrijroutes naar de school. Leerlingen op de fiets vragen we meer gebruik te maken van de HBS-straat die rechtstreeks naar de school gaat. Ouders/verzorgers die leerlingen halen en brengen met de auto wordt gevraagd de leerlingen niet op de Torenstaat uit te laten stappen. Dit om de doorstroom zo optimaal mogelijk te laten zijn op de piekmomenten. Alles in acht genomen vragen we eenieder de verkeersveiligheid rondom de school qua gedrag in acht te nemen.

Binnenplein geen doorgang voor leerlingen

Er wordt de laatste weken door leerlingen veelvuldig gebruik gemaakt van de doorloop via het binnenplein. Dit als verbinding van de E-vleugel en het Atrium. We wijzen eenieder erop dat dit niet de bedoeling is. Leerlingen mogen geen gebruik van deze doorgang.

Cito klas 1 en 3

Beste leerlingen,

Van 6 mei tot en met 17 mei maken de klassen 1 en 3 in een aantal lessen de CITO-toets. Leerlingen van klas 3 moeten bekijken op welke dag, maandag of dinsdag, ze de CITO-toets maken moeten. Als je op dinsdag beroepenoriëntatie hebt, dan maak je op maandag de CITO-toets. Als je op maandag beroepenoriëntatie hebt, dan maak je op dinsdag de CITO-toets. Ook de leerlingen die geen stageplek hebben, komen op maandag de CITO-toets maken.

Het is de bedoeling dat de CITO-toetsen op de Chromebook gemaakt worden. Alle leerlingen in klas 1 en 3 hebben hierover een mail ontvangen.

Zorg ervoor dat de Chromebook opgeladen is.
Dyslecten moeten oortjes/koptelefoon meenemen. Er is voor hen een gesproken versie.

Drie profielwerkstukken genomineerd voor publieksprijs Toptalent Friesland

De Leeuwarder Courant organiseert jaarlijks een wedstrijd voor het beste profielwerkstuk. Dit jaar strijden drie teams van Het Drachtster Lyceum mee om de publieksprijs. Op de site www.lc.nl/toptalent kan worden gestemd tot 15 april. Op 17 april worden de winnaars bekend gemaakt.
De drie genomineerde profielwerkstukken zijn:
Documentaire Srebrenica door Fardau van der Werff, Ines Skoric en Fieke Overmaat.
Smart Radio Controlled Vehicle door Emiel Rietstra en Dagaz Rosario.
Influencer marketing door Rensina de Haan, Annieck Wiersema en Pauline Coops.