Lokalenrooster maandag 17 en dinsdag 18 augustus

In de hal hangen vanaf maandag 17 augustus de overzichtslijsten waarop je kunt zien in welke klas je komt. Hieronder kun je zien waar en in welk lokaal de klassen worden verwacht.