OPGAVE WERKPLAN PROFIELWERKSTUK vwo 6

Beste vwo examenleerling,
Vandaag gaan jullie het 4e en 5e uur aan de slag met jullie profielwerkstuk. Na goedkeuring van het werkplan door een vakdocent zien we dit formulier graag per groepje voor het einde van het blokuur ingevuld terug.