Hulples

Inschrijven hulplessen (woensdag het 5e uur)

Hulples

De hulplessen zijn bedoeld voor leerlingen uit klas 2 en 3 die structureel moeite hebben bij een bepaald vak of een bepaald onderdeel van een vak. Als voorbeeld, als je 1 som of vraag niet begrijpt is dit geen reden om naar de hulples te gaan. Dit kan je tijdens de les aan de docent vragen.

Hieronder kun je jezelf inschrijven. Het formulier sluit automatisch als de groep vol zit. Inschrijven kan tot 3 dagen voor de start van de hulples periode. Na inschrijving is deelname verplicht. Niet komen opdagen zonder (geldige) afmelding bij de co├Ârdinator (mw. Bosman: m.bosman@singelland.nl) betekent ongeoorloofd absent. Hulplessen zijn steeds een periode van drie weken.

Vragen

Als je vragen hebt over de hulplessen dan kun je mailen met mevr. Bosman, m.bosman@singelland.nl

Regels

In de hulples gelden de volgende regels:

  • Je bent aan het werk.
  • Je neemt zelf voldoende boeken en hulpmiddelen mee om je hulples te kunnen doen.
  • Je bent stil.
  • Je stoort anderen niet.
  • Je telefoon staat op stil en zit in je tas.
  • Je mag het tablet/chromebook alleen gebruiken voor je steunles.
  • Je bent aanwezig op de dagen waarvoor je je hebt ingeschreven.

Waar en wanneer?

De hulplessen zijn op woensdag het 5e uur. Voor een overzicht van de lokalen klik hier. Een overzicht van de weekindeling kun je hier vinden.

Let op:

De brugklas werkt met een co-mentoren systeem: bovenbouw leerlingen die structureel helpen bij 1 klas. De mentor geeft op of je naar de hulples moet.

Bovenbouw-leerlingen kunnen zich op deze pagina inschrijven voor de huiswerkklas. Deze is ook op woensdag het 5e uur.

Inschrijven

Voor inschrijven klik hier.