klimaatmars donderdag 7 februari

Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord en verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waar je deel van uitmaakt, vinden we op Singelland heel belangrijk. Dit tot uitdrukking brengen, sluit aan bij de ideeën van onze school en ons onderwijsprogramma. De schoolleiding heeft daarom besloten toestemming te geven voor afwezigheid bij de lessen aan leerlingen die deel willen nemen aan de aangekondigde klimaatmars.

Leerlingen die deel willen nemen aan de klimaatmars doen dat met toestemming van hun ouders en van de school maar onder verantwoordelijkheid van hun ouders. De school geeft alleen toestemming als ouders de afwezigheid van hun zoon of dochter – en daarmee toestemming voor die afwezigheid – uiterlijk woensdag 6 februari a.s. schriftelijk of digitaal melden bij de schoolleiding en de leerlingen nadien kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de klimaatmars.    

Voor de goede orde, scholieren hebben geen stakingsrecht. Dat is voorbehouden aan werknemers in loondienst. Scholieren hebben leerplicht. Zij zijn tot hun achttiende verplicht naar school te gaan of in het bezit van een havo/vwo diploma te zijn. Scholieren die ongeoorloofd afwezig zijn van school, bijvoorbeeld omdat ze demonstreren, spijbelen. De school is verplicht om ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van 4 aaneengesloten lesweken te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt hoe ernstig het is en kan in het uiterste geval sancties opleggen. Als een leerling één dag in bovengenoemde periode spijbelt om te demonstreren, is de school dus niet verplicht dat te melden.  

Schoolleiding OSG Singelland