Kennisgeving Datalek

Donderdag 2 februari hebben we een datalek geconstateerd. Als gevolg daarvan is de PTA-informatie van Het Drachtster Lyceum toegankelijk geweest voor onbevoegden binnen OSG Singelland. 

Dat kan mogelijke reputatieschade van de betrokken leerlingen tot gevolg hebben of hebben gehad. 

We hebben de volgende acties ondernomen: 

– De abusievelijk gepubliceerde data zijn verwijderd en de toegang aangepast

– de school heeft de betrokkenen ge├»nformeerd

– het datalek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Voor vragen met betrekking tot dit incident kunt u / kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van OSG Singelland, via de e-mail privacy@singelland.nl