Inhalen cito klas 2

De inhaalmomenten voor de Cito toetsen vinden dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart vanaf 13.20 uur in lokaal A05 plaats.  Per dag worden er maximaal drie taken(3 lesuren) ingehaald. Leerlingen en de mentoren worden gemaild. Bij de balie kun je vanaf maandag ook vragen of je taken moet inhalen en hoeveel.