Informatie voor examenleerlingen

Lesrooster maandag 8 maart en dinsdag 9 maart
De lessen informatica zijn maandag op school. De andere lessen zijn online en kan je thuis volgen. De vakdocent beslist over de inhoud van de les. Via Magister is te lezen of de les verplicht of  facultatief is.

Succes bij de voorbereiding voor PTA 3.