Huiswerkklas

Op maandag 27 januari start de huiswerkklas. De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan een rustige plek waar ze hun huiswerk kunnen maken. Daarom geeft de huiswerkklas een tafel, een stoel, stilte en toezicht. Er wordt dus geen uitleg gegeven.

Periodes
Je kunt je via onderstaande link opgeven voor de huiswerkklas. De periode tot de zomervakantie is verdeeld in drie blokken.
– BLOK 1: week 5 tot en met week 11 (6)
– BLOK 2: week 12 tot en met week 17 (6)
– BLOK 3: week 19 tot en met week 25 (7)

Het is niet mogelijk om tijdens een periode in te stromen, je geeft je op voor een heel blok. Voor elk blok moet je je opnieuw inschrijven.

Regels
In de huiswerkklas gelden de volgende regels:

– Je bent aan het werk. 
– Je neemt zelf voldoende boeken en hulpmiddelen mee om je huiswerk te
  kunnen doen. 
– Je bent stil. 
– Je stoort anderen niet. 
– Je mag je mobiele telefoon of chromebook alleen gebruiken om in de eerste vijf minuten je huiswerk op te zoeken waar je deze middag mee aan de gang wilt. Daarna in de tas en uit of op stil.
– Bij aanvang meld je je bij de aanwezige docent present.
– Bij 3x ongeoorloofd afwezigheid vervalt je plek in de huiswerkklas 

Bij de inschrijving moet je aangegeven op welke dagen en welke tijdstippen
(7e, 8e, 9e lesuur) de je wilt deelnemen aan de huiswerkklas. Hierbij geldt een minimum van twee uren per dag en twee dagen per week.

Inschrijven
Via deze link kun je je inschrijven voor de huiswerkklas.

Vragen
Als je vragen hebt over de huiswerkklas, dan kun je contact opnemen met je mentor