Herstructurering Torenstraat: andere aanrijroutes naar school

Gemeente Smallingerland is bezig met de herstructurering van de Torenstraat. In dit gedeelte zit de “rare kruising”. Er wordt door allerlei partijen gesproken over hoe de verkeersveiligheid optimaal te maken. Ons is gevraagd te wijzen op andere aanrijroutes naar de school. Leerlingen op de fiets vragen we meer gebruik te maken van de HBS-straat die rechtstreeks naar de school gaat. Ouders/verzorgers die leerlingen halen en brengen met de auto wordt gevraagd de leerlingen niet op de Torenstaat uit te laten stappen. Dit om de doorstroom zo optimaal mogelijk te laten zijn op de piekmomenten. Alles in acht genomen vragen we eenieder de verkeersveiligheid rondom de school qua gedrag in acht te nemen.