Enquête: voorkomen van hitte en wateroverlast in drachten

Hallo, wij doen voor aardrijkskunde een project met Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland. Dit project gaat over het voorkomen van hitte- en wateroverlast in Drachten. Zouden jullie onze enquête in willen vullen? Alvast bedankt!
Sam en Eldrid A3d