Enquête: Sport en bewegen

Hallo, voor het vak sport een bewegen moeten wij een mini PWS maken. Zouden jullie ons willen helpen door deze enquête in te vullen? Alvast bedankt,
Renske, Amarins, Shagana, Remco en Talitha.