Enquête democratie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Number 5 Foundation willen weten hoe kinderen en jongeren denken over democratie, en hoe jongeren en politici kunnen samenwerken om met elkaar beslissingen te nemen. Daarom hebben ze een onderzoek ontwikkeld.

Meedoen aan de enquête kost 6 à 7 minuten, en kan toch woensdag 16 december. Ga hier naar de enquête.