Afspraken ondersteuningsteam vervallen

Alle afspraken met de medewerkers van het ondersteuningsteam (schoolmaatschappelijk werk, GGD-verpleegkundige/schoolarts en begeleiding) komen te vervallen en worden later opnieuw ingepland.