aanvullende informatie Toetsweek

Leerlingen van de niet-examenklassen die de toetsen in de toetsweek op school moeten doen, maken deze in lokaal D15.