Extra parkeerplaatsen voor fietsen

Omdat wij veiligheid en een vrije route voor de hulpdiensten belangrijk vinden, mag je vanaf de voorjaarsvakantie je fiets ook buiten het hek op de stoeptegels plaatsen. Denk erom dat het pad naar de ingang van de school vrij blijft. De nooduitgangen aan de zijkant van het gebouw moeten altijd vrij blijven net als de aanrijroute voor bijvoorbeeld een ambulance naar het sportveld.

zoals je weet parkeer je
vanwege het gemak
en de veiligheid jouw fiets
in het daarvoor bestemde vak

helaas is er niet altijd plaats
dus vanwege ruimtegebrek
hebben we voor de fietsen
nu een extra plek

je mag nu ook buiten het hek
jouw fiets gaan parkeren
maar alleen op de stoeptegels
zodat iedereen nog kan passeren

SPORTWEEK!

De eerste week na de vakantie (6 t/m 9 maart) zijn er vanaf 13.00 uur rapportvergaderingen. Een mooie gelegenheid om extra te sporten…Vanaf 13.15 uur zijn de gymzalen beschikbaar en worden de onderstaande onderdelen aangeboden. Mocht je een ander initiatief hebben (bijvoorbeeld basketbal) stuur dan een mail naar m.gildemeester@singelland.nl en dan kijk ik waar we dat eventueel kunnen inpassen in de week.
Kom maar langs bij het onderdeel naar keuze.

Vanaf 13.15 uur:
Maandag 6 maart NETSPELEN
Dinsdag 7 maart DODGEBALL / TREFBAL
Woensdag 8 maart DANS (Zumba/Streetdance/Stijldansen- jullie keus)
Donderdag 9 maart VOETBAL

Alvast een fijne vakantie en hopelijk tot na de vakantie in de sportzaal.

Kennisgeving Datalek

Donderdag 2 februari hebben we een datalek geconstateerd. Als gevolg daarvan is de PTA-informatie van Het Drachtster Lyceum toegankelijk geweest voor onbevoegden binnen OSG Singelland. 

Dat kan mogelijke reputatieschade van de betrokken leerlingen tot gevolg hebben of hebben gehad. 

We hebben de volgende acties ondernomen: 

– De abusievelijk gepubliceerde data zijn verwijderd en de toegang aangepast

– de school heeft de betrokkenen geïnformeerd

– het datalek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Voor vragen met betrekking tot dit incident kunt u / kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van OSG Singelland, via de e-mail privacy@singelland.nl