Herhaalde oproep: Kangoeroe-wedstrijd

Op donderdag 17 maart 2022 is de kangoeroe-wedstrijd. Dit is tijdens de PTA-3 periode. Bij deze wedstrijd moet je in 75 minuten zoveel mogelijk wiskundige vragen/puzzeltjes oplossen. 

De leerlingen met de hoogste scores krijgen een prijs. Je kunt ook als duo meedoen, maar dan maak je geen kans op een prijs. Iedereen die meedoet krijgt een klein cadeautje en een certificaat. 

We beginnen om 13:10 uur. Als je op dat moment een andere les hebt, hoef je daar niet naar toe. Maar let op: opgeven = verplicht meedoen. Als je er niet bent, wordt je als ‘ongeoorloofd absent’ geregistreerd. Voor meer informatie: kijk op de website van de wedstrijd: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ of vraag je wiskundedocent.

Opgeven kan vandaag (maandag 28 februari) nog tot 16:00 uur via deze link.

Kleurwedstrijd
Er is ook een kleurwedstrijd. De kleurplaten zijn verkrijgbaar bij de wiskundedocenten en op de website van de kangoeroe-wedstrijd. Als je aan deze wedstrijd mee wilt doen, lever je kleurplaat dan uiterlijk maandag 21 maart in, in het postvakje van mevrouw Bakker.

Rozenactie

Stuur anoniem of met je naam eronder een roos met een leuk bericht eraan naar bijvoorbeeld een geheime liefde of een vriend! Je kan ze tot 11 februari kopen bij de balie in de grote pauze. Ze worden in de klas uitgedeeld op 14 februari.

Olympische Spelen in de stilteruimte

Vanaf maandag 7 februari kun je de Olympische Spelen volgen in de stilteruimte bij het Atrium. We doen dit zonder geluid, zodat we niemand storen. Ook zal er rekening gehouden worden met andere activiteiten in de stilteruimte.

Allen alvast veel sportief kijkplezier gewenst!

Plaatsen van je fiets, brommer of scooter

Beste leerlingen,
Vanaf 3-2-2022 gelden de volgende regels voor het plaatsen van je fiets, brommer of scooter:

Plaatsen van je fiets
Je zet je fiets op het fietsplein naast de school. Dit is het plein tussen de school en het sportveld. Je mag je fiets niet meer op het pad voor school plaatsen. Zorg dat je een goed standaard hebt en zet je fiets recht en netjes in de daarvoor bestemde vakken, dan is er genoeg plaats voor iedereen.

Plaatsen van je brommer of scooter
Brommers en scooters kunnen in het gedeelte achter het hek bij het personeel. Je gebruikt daarvoor de bestemde vakken. Het fietsenhok zelf is bestemd voor de fietsen van het personeel en niet voor leerlingen.

Woensdag: vakkeuzelessen aan klas H/V3, H/V4 en V5

Morgen beginnen de woensdag-vakkeuzelessen. Engels en scheikunde starten in de mediatheek. Over de start en het lokaal van de andere vakken hebben de ingeschreven leerlingen een mail ontvangen. Zo niet, meld je dan even in de mediatheek.
Heeft je mentor je opgegeven voor een vakkeuzeles, zorg dan dat je er bent:
8e uur vanaf 15.00
9e uur vanaf 15.45
Veel succes met de vakkeuzelessen!
Marja Bosveld