Enquête telefoonpilot

Beste leerlingen,
Deze week hebben we samen met een aantal leerlingen, die zich daarvoor hadden aangemeld, gepraat over de telefoonpilot. De zaken die we daar hebben gehoord nemen we mee in onze evaluatie. We willen daarnaast natuurlijk ook graag van jullie allemaal horen hoe je het telefoonpilot hebt ervaren, en of je nog tips of ideeën hebt hoe het beter  of anders zou kunnen.  Je kunt ons helpen door deze korte enquête in te vullen! 
Alvast bedankt,
het telefoonteam


Goededoelenactie

Vrijdag 24 december zijn er geen lessen, die dag proberen we zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa. 

Sinds KiKa bestaat is het percentage kinderen dat deze vreselijke ziekte overleeft met 8% gestegen. Wij willen daar graag  met jullie een bijdrage aan leveren. 
Het afgelopen jaar hebben we weinig écht samen kunnen doen in de school, we hopen dat met deze actiedag dat wel weer eens kan. De groep leerlingen die dit organiseert vraagt dan ook nadrukkelijk om jullie hulp. Samen. Jullie ontvangen per mail een filmpje met uitleg.

Het formulier voor het invullen van de sponsoren, vind je hier. 

Concreet samengevat:
– Vrijdag 24 december geen lessen, maar een goededoelenactie
– Het begint 09:00 en stopt om 12:00, uiterlijk 13:00 de school leeg en vakantie. Twee van de drie acties zijn buiten bij droog weer. Eventueel proberen we alle drie de acties buiten te doen.
– Met een positief, voldaan en blij gevoel en dik verdiende vakantie in.

Online spreekuuravond

Omdat er vragen binnenkomen over de spreekuuravond, herhalen we hier de (verkorte) aanwijzigingen die 16 november per e-mail (link) zijn verspreid:

  • De gesprekken worden online gevoerd via Google Meet.
  • U hebt via Magister aangegeven welke docent(en) u wilt spreken.
  • Docenten mailen via het mailadres van uw zoon/dochter een link naar hun agenda met afspraakeenheden. U kunt dan zelf een keuze voor een tijdstip maken. Klik hier voor een video-instructie over het inplannen van een afspraak.
  • Door het maken van een keuze wordt automatisch een afspraak in de agenda van uw zoon/dochter gemaakt. De gemaakte afspraak wordt voorzien van een unieke “Meetcode” voor het videogesprek. Klik hier voor een video-instructie over het deelnemen aan een Google Meet gesprek.
  • Het gesprek kan dus het makkelijkst plaatsvinden via het device van uw zoon/dochter. Wij adviseren u om samen met uw zoon/dochter het gesprek met de docent te voeren.

Leerlingplatform

Er is op school een leerlingplatform, dat de belangen van de leerlingen behartigt en ervoor zorgt dat problemen en ideeën die onder leerlingen leven besproken worden met de schoolleiding; bij een deel van de vergaderingen is de rector aanwezig.

Heb je een idee of klacht? Neem contact met ons op:
Mail: leerlingplatform-DRL@edu.singelland.nl
Digitaal formulier: Ideeën- en klachtenformulier Leerlingplatform (Dit formulier vind je ook bij de Links in het bovenste menu op Schoolbord.)

Er staat ook een fysieke ideeënbus bij de balie/in de mediatheek.

Keuzelessen examenleerlingen

Jullie kunnen vanaf maandag 6 december weer deelnemen aan keuzelessen voor verschillende vakken. Je kunt hierheen zonder je eerst in te schrijven. Hieronder een overzicht van waar en wanneer je welk vak kunt vinden:

Keuzelessen voor examenleerlingen

Ma vanaf 15:00u
Wis A en B – A04
Scheikunde – E11/18
Na – E14
Duits – C15
Ak – A15
Beco – A11

Do vanaf 15:00u
Wis A en B – A04
Scheikunde – E11/18
Na – E14
Ak – A15
Eco – A11/13
Nederlands – B19
Bio – E12
Duits – C15

Inloopuren voor bovenbouwleerlingen

Woe vanaf 15.00u
Wis A en B – A05
Nederlands – B11
Na – E15

Vr vanaf 15.00u
Duits – C15
Na – E15

Meepraten over het telefoonbeleid

Vooruitlopend op de algemene evaluatie voor iedereen willen we binnenkort graag een keer in gesprek met een (kleine) groep leerlingen over het (nieuwe)  telefoonbeleid. We willen heel graag van jullie horen hoe jullie één en ander ervaren tijdens de lessen, en op de gang. Merken jullie voordelen? Nadelen? Zijn er dingen die we beter of anders zouden kunnen aanpakken? Zien we dingen over het hoofd?
Ben je geïnteresseerd om mee te praten, mail dan deze week nog (naam, klas)  naar telefoondl@singelland.nl. Je hoort dan snel van ons!
Vriendelijke groet,
Het telefoonteam (Baukje Wijnstra, Catharina Flisijn, Ingrid Tieleman, Klaas Edema, Sigrid Japenga)