Steunlessen

Beste leerling,

Zoals je misschien weet hebben je lesgevende docenten de resultaten die je tot nu behaald hebt, deze week besproken tijdens de voortgangsvergaderingen.

Hieruit blijkt dat sommige leerlingen wat extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen hebben hierover een mail ontvangen. Daarin staat het advies van jouw docenten voor het volgen van de steunlessen vermeld. Als je vrijdagochtend nog geen mail over steunlessen hebt ontvangen en wilt weten wat daarvan de reden is, dan kun je dit het beste volgende week even vragen aan je mentor. 

Je dient je zelf in te schrijven voor een of meerdere steunlessen. Dat kan ook als je geen brief met advies gekregen hebt. Inschrijven kan via dit google formulier .

45 minuten rooster

Vanaf maandag 29 maart starten we met het 45 minuten rooster, let dus goed op de begin- en eindtijden van de lessen. Klik hier om de afbeelding beter te kunnen bekijken.

Informatie voor examenleerlingen

Lesrooster maandag 8 maart en dinsdag 9 maart
De lessen informatica zijn maandag op school. De andere lessen zijn online en kan je thuis volgen. De vakdocent beslist over de inhoud van de les. Via Magister is te lezen of de les verplicht of  facultatief is.

Succes bij de voorbereiding voor PTA 3.

Toetsweek

Morgen start de toetsweek voor jou als niet examenleerling en we wensen je veel succes!

Ben je ziek in de toetsweek?
Mocht je i.v.m. ziekte niet in staat zijn om de toets te maken dan moet je ziek gemeld worden volgens de gebruikelijke route. Toetsen die je mist door ziekte moet je op school inhalen op donderdag 11 en vrijdag 12 maart tijdens het 1e en 2e uur in de Mediatheek. Het rooster voor het inhalen van de toetsen staat hier.