Update Onderwijs-op-afstand tot en met 15 januari

Woensdag 16 en donderdag 17:

Lessen voor eindexamenklassen gaan door volgens rooster.

Overige klassen:

 • Vanaf woensdag 16 december zijn er deze week geen lessen (ook niet online).
 • Toetsen kunnen wel digitaal afgenomen worden als die al gepland stonden.
 • Houd Magister in de gaten om te zien welke toets komt te vervallen

Na de kerstvakantie, 4 t/m 15 januari: 

Examenklassen

 • de lessen gaan op school door zoals gewoonlijk, dus op woensdag 16 en donderdag 17 december, op maandag 4 en dinsdag 5 januari gaan de examenklassen gewoon naar hun lessen op school.
 • PTA2-examens gaan door, eveneens op school.

Voorexamenklassen

 • krijgen geen les fysiek op school, alleen online. 
 • alle PTA-onderdelen gaan wél fysiek door op school (bijvoorbeeld practica van natuurkunde, BSM, Grieks, Latijn, maatschappijleer (H4 en V4), wiskunde D voor V5-leerlingen).

Lessen voor de overige klassen:

 • We gebruiken voor de online-lessen het gewone rooster
 • De online-lessen duren dus 50 minuten, waarvan maximaal 35 minuten digitaal. De overige tijd kan je gebruiken voor huiswerk maken individueel of pauze.
 • Meet-codes per les worden aangemaakt
 • Alle lessen worden gegeven.

Coronasteunlessen en huiswerkklas

 • Coronasteunlessen gaan online gewoon door (behalve voor de eindexamenklassen: die hebben steunlessen op school)
 • Ook de huiswerkklas gaat gewoon door (met online toezicht)

Organisatie online-lessen:

 • Magister is leidend: vanuit Magister word je eventueel doorverwezen naar bijvoorbeeld Classroom of Learnbeat.
 • Tijdens online lessen word je aanwezigheid genoteerd. Camera aan, geluid uit.
 • Je bent online zoals je normaal ook in de klas zit: aan een tafel of bureau, met je schoolspullen voor je.

Knipogen

Knipogen is een vaste rubriek in onze schoolkrant. Het zijn quotes van leraren, meestal als ze iets doms zeggen 😉 Zegt jouw leraar iets dat er een beetje gek uit kwam of dat gewoon een beetje dommig was? Zet het dan in deze Google Form, dan zie jij hem terug in de volgende Bel. We hebben ook een speciaal plekje op schoolbord.info. Je kan deze vinden onder ‘links’
Hoofdredactie De Bel

Paarse vrijdag

Aanstaande vrijdag 11 december is het weer Paarse vrijdag en natuurlijk doet onze school ook weer mee. We roepen iedereen op om op deze dag iets paars te dragen. Je kunt ook een bijdrage leveren door een mooie quote over dit thema in te leveren in de doos die deze week bij de balie staat. De mooiste quotes komen op het raam te staan. In de pauzes kun je je nagels paars laten lakken. Paarse Vrijdag is dé grote actie-dag van de GSA (Gender & Sexuality Alliance). Door elk jaar op de 2e vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in voor seksuele- en gender-diversiteit als norm.

Enquête democratie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Number 5 Foundation willen weten hoe kinderen en jongeren denken over democratie, en hoe jongeren en politici kunnen samenwerken om met elkaar beslissingen te nemen. Daarom hebben ze een onderzoek ontwikkeld.

Meedoen aan de enquête kost 6 à 7 minuten, en kan toch woensdag 16 december. Ga hier naar de enquête.