Absentie

De lessen van dhr. Zuidema vervallen van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 april. Leerlingen kunnen zelfstandig verder gaan met het opgegeven werk volgens de planner.

Waarom voortgangstoetsen?

Geen paniek. Er komt géén toetsweek zoals we die gewend zijn. De woordkeus was misschien niet zo handig vorige week. Toetsen-zonder-cijfer om te kijken hoe je ervoor staat, die zijn er wel. Eén per dag, soms twee. Dat alles in de periode vanaf 9 april tot aan de meivakantie. 

Voortgangstoetsen zijn bedoeld voor jezelf, voor je ouders en voor je docenten. Zodat jij en wij straks, bij de rapportvergadering, een beeld hebben van wat je weet en kunt. Geen toetsen over ingewikkelde nieuwe stof. Je hebt immers niet normaal les. Wel willen we bekijken of je klaar bent voor de leerstof van volgend schooljaar, of dat er misschien nog wat ontbreekt. Je krijgt voor de toetsen tot aan de meivakantie dan ook geen cijfer. Alleen een beoordeling in de vorm van de letters O, V of G (onvoldoende, voldoende of goed). Wie een O haalt, moet de toets (of een deel ervan) over dat onderwerp later nog een keer maken. Cijfers zijn voorlopig niet zo interessant. Wel of je kunt wat je moet kunnen voor volgend schooljaar. Wat je moet leren voor elke toets, vind je in Magister onder ‘Afspraak’. 

En ja, we hebben ook op Goede Vrijdag 10 april toetsen gepland (maar geen lessen). De eindexamenkandidaten hebben op die dag ook PTA’s. Waarom? Omdat we die tijd goed kunnen gebruiken. Om het aantal voortgangstoetsen en PTA’s voor de meivakantie goed te verdelen, hebben we Goede Vrijdag opgeofferd. Daarom is er maar één toets per dag; er zijn alleen twee toetsen op een dag als er die dag geen lessen zijn (vrijdag 10 april en dinsdag 21 april. In het schema is rekening gehouden met de clusterindelingen: twee toetsen in de bovenbouw betekent dan één toets voor jou). Een tekort aan vrije tijd zal dat hopelijk voor niemand opleveren; op maandag 16 en dinsdag 17 maart, in de eerste week dat de school gesloten was, zijn tenslotte noodgedwongen ook alle lessen vervallen. Bovendien hebben we ervoor gekozen tot 6 april geen toetsen af te nemen.

De schoolleiding hoopt, samen met de andere locaties van Singelland, deze week vast te stellen hoe we beslissen over de bevorderingen aan het eind van dit schooljaar. Die procedure zal dit jaar anders verlopen dan normaal. We willen als docenten weten wat je vorderingen zijn, vandaar de voortgangstoetsen. Vast staat ook, dat je aanwezigheid bij de online-contactmomenten en het op tijd inleveren van opdrachten/huiswerk positief meewegen bij de rapportvergaderingen. 

Bij dat alles hopen we natuurlijk dat je óók tijd maakt voor beweging en buitenlucht, voor je naasten, vrienden en klasgenoten. Wees er voor elkaar, ook op afstand. En blijf gezond!

schema online lesweek 4

MET TOETSEN ZONDER CIJFER OM TE KIJKEN HOE JE ERVOOR STAAT

Hieronder staat alleen het schema van donderdag 9 april en vrijdag 10 april. Het schema van de rest van de toetsen zonder cijfer om te kijken hoe je er voor staat volgt later.