Problemen met inloggen in Mail of Drive?

Google-Chrome-password-protection-300x275Lukt het je niet om in te loggen in de Mail of Drive met je schoolaccount (leerlingnummer@edu.singelland.nl)? Meld je dan bij dhr. Spijkers in de Mediatheek. Het resetten van het wachtwoord duurt ongeveer 24 uur waarna je het nieuwe wachtwoord op kunt halen bij dhr. Spijkers.