Start van het schooljaar 2014 – 2015

In onderstaand schema staat aangegeven op wanneer voor jou het schooljaar start en in welk lokaal je op het aangegeven tijdstip verwacht wordt.

Let op: de klassen waarbij de naam van de klas en het lokaal met een * staat aangegeven verzamelen op het aangegeven tijdstip bij de ingang van de boekenzolder!!

De klassenindeling wordt in de loop van maandag 18 augustus via schoolbord.info en Magister bekend gemaakt.

Neem een grote tas mee voor alle boeken. Je krijgt maandag ook je lesrooster. In de eerste lesweek zijn er in verband met de diverse introductieprogramma’s wel aanpassingen in de lesroosters. Je krijgt hierover nader bericht.

rooster

 

Schema boeken ophalen schooljaar 2014-2015

schoolgids 2014-2015Op deze site staat vanaf half augustus aangegeven in welk lokaal een ieder op het aangegeven moment verwacht wordt. Bij het ophalen van de boeken en het lesrooster dienen de leerlingen een grote tas (bijv. sporttas) mee te nemen voor het vervoer van het boekenpakket.
In de schoolgids 2014-2015 is veel aanvullende informatie te vinden. Deze schoolgids kunt u hier downloaden. Sinds enkele jaren wordt de schoolgids alleen digitaal ter beschikking gesteld.

start schooljaar

Het Drachtster Lyceum