Huiswerkklas

Huiswerkklas

De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan een rustige plek waar ze hun huiswerk kunnen maken. Daarom geeft de huiswerkklas een tafel, een stoel, stilte en toezicht. Er wordt dus geen uitleg gegeven. Wel kun je hulp krijgen bij het plannen van huiswerk. De afgelopen twee jaar heeft de stille werkplek veel leerlingen geholpen met het alsnog overgaan naar het volgende leerjaar.

Vragen

Als je vragen hebt over de huiswerkklas, dan kun je contact opnemen met mevrouw Bakker (e.bakker@singelland.nl).

Regels

In de huiswerkklas gelden de volgende regels:

  • Je bent aan het werk.
  • Je neemt zelf voldoende boeken en hulpmiddelen mee om je huiswerk te kunnen doen.
  • Je bent stil.
  • Je stoort anderen niet.
  • Je telefoon staat op stil en zit in je tas.
  • Je mag het tablet/computer alleen gebruiken voor je huiswerk.
  • Je bent aanwezig op de dagen waarvoor je je hebt ingeschreven.

Bij de inschrijving moet je aangegeven op welke dag(en) (dinsdag t/m donderdag) je wilt deelnemen aan de huiswerkklas.

Waar en wanneer?

De huiswerkklas is altijd in lokaal B19.

Dinsdag: 7e, 8e en 9e lesuur.
Woensdag: 7e, 8e en 9e lesuur.
Donderdag: 7e, 8e en 9e lesuur.

Inschrijven

Via de onderstaande link kun je je inschrijven voor de huiswerkklas:

https://goo.gl/forms/U4sMi8FDe4XW4GJT2

Uitschrijven

Je kunt je uitschrijven door contact op te nemen met mevrouw Bakker.

Ziek

Als je ziek bent, meld je dan van tevoren af bij mevrouw Bakker.

Het Drachtster Lyceum