Herhaalde oproep voor leerlingen HAVO 5 en VWO 6 die hulplessen hebben gegeven!

Beste leerlingen,

Hieronder een link waarop je aan kunt geven aan wie en hoeveel hulplessen je dit schooljaar  hebt gegeven. Het formulier graag volledig invullen.

De uiterste inleverdatum: vrijdag 1 mei 2015.

Voor vragen of opmerkingen kun je bij de heer Van der Veen of bij mevrouw Tabak terecht.

Link: Hulplessen