Gang van zaken rond uitslag eindexamen

Wanneer zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen zal op donderdag 11 juni aan het einde van de middag de uitslag van het examen bekend zijn.

De kandidaten die niet in de eerste ronde zijn geslaagd krijgen hiervan telefonisch bericht tussen 16.30 en 18.00 uur. Zij worden voor een gesprek op school uitgenodigd. Kandidaten die tussen 16.30 en 18.00 uur niet bereikt kunnen worden via het reguliere, bij de school bekende nummer, dienen tijdig bij hun teamleider of de examensecretaris een telefoonnummer door te geven waarop zij wel bereikbaar zijn.

De kandidaten die om 18.00 uur nog geen bericht hebben ontvangen zijn in de eerste ronde geslaagd. Echter, dit is pas definitief als de uitslag bekend is gemaakt via de websites van het Drachtster Lyceum (www.singelland.nl en/of www.schoolbord.info ). Dit gebeurt zodra alle in eerste instantie niet geslaagde kandidaten zijn gebeld, vermoedelijk rond 18.00 uur.

NB Het kan voorkomen dat door overbelasting rond 18.00 uur de websites van de school tijdelijk niet bereikbaar zijn. Daarom zullen de lijsten van de geslaagden ook via Twitter (@DrLyc) bekend gemaakt worden.

De geslaagde kandidaten worden ’s avonds om 19.30 uur op school verwacht en ontvangen dan een overzicht van de behaalde resultaten + een aanvraagformulier voor een eventuele herkansing.

Lees verder voor meer informatie over de uitslagen, herkansingen en de diploma-uitreikingen.

Alle kandidaten mogen op dinsdag 16 juni, woensdag 17 juni of donderdag 18 juni herkansen in één vak van het CE. Deze herkansing (CE II) dient uiterlijk vrijdag 12 juni 14.00 uur schriftelijk te zijn aangevraagd. Voor een aantal aangewezen (kleine) vakken vindt de herkansing op vrijdag 19 juni in Groningen plaats. Voor kandidaten die geen herkansing hebben aangevraagd is de uitslag definitief.

Degenen die hebben deelgenomen aan CE II krijgen over de uitslag zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor vrijdag 26 juni, 12.00 uur, bericht.

De officiële uitreiking van de diploma’s aan alle kandidaten die uiteindelijk geslaagd zijn, vindt plaats op dinsdag 30 juni voor de havo-afdeling en woensdag 1 juli voor de vwo-afdeling in het atrium van de school.

Aanvang op beide dagen: 14.00 uur.