Alle berichten van m.spijkers

Schoolfotograaf

Aanstaande woensdag (13 september) en donderdag (14 september) komt de schoolfotograaf. Na de individuele foto’s wordt de groepsfoto gemaakt in het atrium of bij de oude schoolingang. Bekijk hier het schema wanneer welke klas op de foto gaat.

EXTRA OPROEP VOOR JONGENS!

jongensAfgelopen donderdag waren de toneel-audities voor het kersttoneel. Hoewel de opkomst geweldig was en we veel moois hebben gezien, hebben we nog altijd een aantal erg leuke en mooie rollen voor jongens over!

Wellicht wist je niet dat er audities waren, of was je het vergeten, of je twijfelde of je wel of niet zou gaan… Hoe dan ook: we willen de jongens graag nog een keer uitnodigen om alsnog langs te komen! En dat doen we op MAANDAG 11 SEPTEMBER om 15.00 UUR in lokaal E04.

Ben je iemand die nu beseft dat je er eigenlijk gewoon eens voor moet gaan en er bij had moeten zijn? KOM DAN MAANDAG VOORAL EVEN LANGS!
Ken je iemand die eigenlijk auditie had moeten doen dit jaar? STUUR ZE DAN MAANDAG VOORAL EVEN LANGS!

Net als bij de andere audities kun je ook nu weer vrij vragen als je nog les hebt: even een absentiebriefje halen bij de balie, laten ondertekenen door de lesgevende docent en weer inleveren bij B. Brouwer. Verdere informatie is ook bij B. Brouwer b.brouwer@singelland.nl) op te vragen. Tot maandag!

VERDERE INFORMATIE OVER DE AUDITIES VOOR HET KERSTTONEEL:

kersttoneellVOOR IEDEREEN DIE MEE ZOU WILLEN DOEN
(acteurs, dansers, zangers, muzikanten, grime, decor, kapwerk, techniek)
Donderdag 7 september 14.10 uur in het muzieklokaal : algemene inleiding tot ongeveer 15.00 uur

Daarna:
ACTEURS & ZANGERS:
Donderdag 7 september 15.00 uur (aansluitend op de inleiding)

  • MUZIKANTEN (BAND):
    Vrijdag 8 september, 15.00 uur (muzieklokaal)
  • DANS:
    Dinsdag 12 september, 15.00 uur (gymzaal)

Eindtijden zijn niet bekend, deze zijn ook afhankelijk van de opkomst, dus houd je middag vrij!

Als je nog les hebt kun je hiervoor vrij vragen bij je docent. Je kunt hiervoor een briefje halen bij de balie, dit laat je ondertekenen door de docent van wie je les hebt en dit lever je dan in bij mevrouw B. Brouwer (liefst z.s.m. in het postvak, anders donderdag bij de algemene inleiding).

Vragen? Mail b.brouwer@singelland.nl