Woensdag 6 juli: havo 4 en vwo 5: Bekijk een tv­serie met een expert

Kijk jij ook zoveel tv-series of films en vraag je je wel eens af: klopt dit allemaal wel? Daarom komen op woensdag 6 juli verschillende experts toelichting geven op series of films als: ‘House’, ‘Lie to me’ en ‘Interstellar’. In deze brief  vind je informatie over deze activiteit en hierin staat ook de link waar je moet aangeven welke serie je wilt zien. Geef voor vrijdag 1 juli 12:00 uur je keuze door. Let op: vol = vol.

Inhaaltoetsen: Vrijdag 1 juli

Alle leerlingen die na het inleveren van de cijfers (donderdag 30 juni 12.50 uur) nog toetsen moeten inhalen komen op vrijdag 1 juli naar school.
Er zijn telkens aparte lokalen voor de onderbouw en voor de bovenbouw:

–    8.20 – 10.00 uur:      aardrijkskunde, geschiedenis, economie en M&O
–  10.20 – 12.00 uur:      Nederlands, Frans, Engels, Duits, Fries, Latijn en Grieks
–  11.10 – 12.50 uur:      wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie

Klik hier voor de indeling van de lokalen.

Het inhalen van PTA onderdelen (ANW, maatschappijleer) wordt apart geregeld via dhr. De Vries. Docenten die zelf toetsen moeten afnemen (mondeling, luistertoets en/of bijvoorbeeld dictee) maken zelf afspraken met leerlingen.