Gang van zaken rond uitslag eindexamen

Wanneer zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen zal op donderdag 11 juni aan het einde van de middag de uitslag van het examen bekend zijn.

De kandidaten die niet in de eerste ronde zijn geslaagd krijgen hiervan telefonisch bericht tussen 16.30 en 18.00 uur. Zij worden voor een gesprek op school uitgenodigd. Kandidaten die tussen 16.30 en 18.00 uur niet bereikt kunnen worden via het reguliere, bij de school bekende nummer, dienen tijdig bij hun teamleider of de examensecretaris een telefoonnummer door te geven waarop zij wel bereikbaar zijn.

De kandidaten die om 18.00 uur nog geen bericht hebben ontvangen zijn in de eerste ronde geslaagd. Echter, dit is pas definitief als de uitslag bekend is gemaakt via de websites van het Drachtster Lyceum (www.singelland.nl en/of www.schoolbord.info ). Dit gebeurt zodra alle in eerste instantie niet geslaagde kandidaten zijn gebeld, vermoedelijk rond 18.00 uur.

NB Het kan voorkomen dat door overbelasting rond 18.00 uur de websites van de school tijdelijk niet bereikbaar zijn. Daarom zullen de lijsten van de geslaagden ook via Twitter (@DrLyc) bekend gemaakt worden.

De geslaagde kandidaten worden ’s avonds om 19.30 uur op school verwacht en ontvangen dan een overzicht van de behaalde resultaten + een aanvraagformulier voor een eventuele herkansing.

Lees verder voor meer informatie over de uitslagen, herkansingen en de diploma-uitreikingen.

Lees verder Gang van zaken rond uitslag eindexamen

Workshops 3e klassen: Intekenen voor 14 juni

DNaamloosat er op 26 juni een dag is met twee workshops, is voor jou geen verrassing: sommigen van jullie hebben zelfs enkele mensen benaderd om mooie workshops te geven. Nog bedankt daarvoor!

Bekijk hier het keuzeboekje. Je kunt maximaal 5 keuzes maken en daarna maken wij de indeling.

Je kan tot 14 juni een keuze maken. Maak je geen keuze, dan doen wij dat voor jou: het is naast een bijzonder leuke dag ook een verplichte schooldag…!

Geef hier aan welke workshops je wilt volgen. Inloggen kan met je gegevens van Singellandmail en wachtwoord.

Groeten namens het team L2S
Jikke en Erica