Schema boeken ophalen schooljaar 2014-2015

schoolgids 2014-2015Op deze site staat vanaf half augustus aangegeven in welk lokaal een ieder op het aangegeven moment verwacht wordt. Bij het ophalen van de boeken en het lesrooster dienen de leerlingen een grote tas (bijv. sporttas) mee te nemen voor het vervoer van het boekenpakket.
In de schoolgids 2014-2015 is veel aanvullende informatie te vinden. Deze schoolgids kunt u hier downloaden. Sinds enkele jaren wordt de schoolgids alleen digitaal ter beschikking gesteld.

start schooljaar