SjONG 2017

sjongBisto tusken de 12 en 19 jier? Twifelje net, jou dy wer op! Dat kin oant 1 maart. SjONG is in geweldige kâns: in eigen videoklip op YouTube meitsje litte, muzikale help krije fan Raynaud Ritsma en Janneke Brakels, optrede by Omrop Fryslân, yn kontakt komme mei sjueryleden Elske DeWall, Tet Rozendal en Piter Wilkens. SjONG has it all! Twa jier lyn is ús skoalband Kings of Diamonds twadde wurden. Opjaan kin fia it oanmeldformulier op de webside. Tsjek foar mear ynfo ek de flyer-SjONG2017-1

Presentatie prijswinnaars profielwerkstuk

pws3Van alle prachtige profielwerkstukken die dit jaar zijn gemaakt staken er vijf met kop en schouders bovenuit. Deze vijf duo’s mochten afgelopen dinsdag hun profielwerkstuk presenteren voor meer dan vijftig man publiek. Familie, vrienden, klasgenoten en docenten waren op Valentijnsdag bij elkaar gekomen om naar de presentaties en uitkomsten van de onderzoeken te luisteren. Lees verder Presentatie prijswinnaars profielwerkstuk

Valentijnsrozen

Een aantal leerlingen heeft nog niet zijn/haar Valentijnsroos in ontvangst kunnen nemen. Zij kunnen deze ophalen bij de balie.
Het gaat om: Rienk Bergsma V6A, Lars de Vries H5E, Hester de Vries V6D, Lisette Van der Molen H2B, Anna-Bo van der Molen H2B, Sascha Frieswijk H5C, Jildou Boersma V5B, Tomas Duursma H2B, Jessay Frediruque V6, Vera Arendz H4E, Laura Wouda H4F (2 rozen) en Reitze van der Woude H2B

Het Drachtster Lyceum